Grup Üyeleri

YÖNETİM SİSTEMİ ALT ÇALIŞMA GRUBU

Dr.Öğr.Üyesi Vasfi KAHYA

Başkan

Öğr.Gör. Ömer ALTAŞ

Başkan Yardımcısı

Tuncay KULAK

Raportör

Öğr.Gör. Ahmet DANIŞ

Üye

Öğr.Gör. Mevlüt KIRIKÖZ

Üye

Öğr.Gör. Emin HANTEKİN

Üye        

Öğr.Gör. Tevfik KARAŞAHİN

Üye        

Öğr.Gör. Nuri USLU

Üye

Son Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2019, Pazartesi