Tapu ve Kadastro Programı

TAPU VE KADASTRO


Programın Amacı

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümünün alanı altında yer alan Tapu ve Kadastro programında çağın ihtiyaçlarına uygun, sektörün ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayacak, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlilikleri kazanmış bilgili, nitelikli, yetenekli ve mühendislik faaliyetlerinde de görev alabilecek ara insan gücüne ihtiyaç duyulan meslek elemanları yetiştirmektir.

Ülkemizde tapu ve kadastro programları, benzer bir müfredata sahip olan harita ve kadastro programlarından daha yoğun hukukî derslere (Tapu Sicil Uygulamaları, Tapu Mevzuatı, Altyapı Kadastrosu) sahip olan ön lisans programlarıdır. Üniversitemizde de buna paralel olarak Ölçme Bilgisi, Haritacılık, Fotogrametri ve Uzaktan Algılama gibi teknik ve çağın gelişimine ayak uyduracak ve öğrencilerin ufkunu geliştirecek derslerinin yanında, genel olarak tapu, kadastro, imar ve şehircilik hukuku ağırlıklı bir eğitim verilmektedir. Öğrenciler “ Tapu Kadastro Teknikeri” unvanlıyla mezun olurlar.

 Mezunları Bekleyen İş İmkânları:

Mezun olan öğrencilerin mesleklerini idam ettirebileceği alanlar kamu sektörün ve özel sektör olarak gruplandırılır. Tapu ve Kadastro Teknikerlerinin kamuda istihdam edebileceği başlıca kurumlar; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Taşra Teşkilatları (TKGM), İller Bankası, Devlet Su İşleri (DSİ), Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Belediyeler, Valilikler, Milli Emlak Müdürlükleri, İl, İlçe Tarım Müdürlükleri, Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), İl Afet Ve Acik Durum Müdürlükleri, PTT Aş, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Devlet Demiryolları, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’dır. Tapu ve Kadastro Tekniklerinin özel sektörde çalışabileceği alanlar; kadastro ve imar uygulamaları, arazi toplulaştırma projeleri, büyük ölçekli harita yapım projeleri, yol projeleri, inşaat projeleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Resterasyon Projeleri, Altyapı Projeleri, Numarataj Projeleri’dir.

Lisans Programlarına Dikey Geçiş;

Mezun olan öğrenciler ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde, üniversitelerin;

  • Harita Mühendisliği / Geomatik Mühendisliği / Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
  • Tapu ve Kadastro
  • Kamu Yönetimi lisans programlarına geçiş yapabilmektedirler.
Son Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2020, Pazartesi