Lojistik

LOJİSTİK

  Lojistik günümüzde iş dünyasının önemli fonksiyonlarından biridir.  Hiçbir pazarlama, üretim yada proje uygulaması lojistik destek olmadan başarıya ulaşamamaktadır.  Diğer yandan bir ülkenin konumu lojistik açısından kritik bir faktör teşkil etmekte, Türkiye gibi ülkeler taşıma merkezi yada komşu ülkeler arasında bir bağlantı noktası işlevi görmektedir, bu yüzden lojistik operasyonlar dünya genelinde ve Türkiye’de artan bir öneme sahip olmaktadır.  Bu nedenle program, özel ve kamu kuruluşlarında iş gücü ihtiyacını karşılamak için öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

     Lojistik programı, malzeme, bilgi ve finansal kaynakların etkin ve verimli yönetimine bağlı olan lojistik, operasyon yönetimi, taşıma, depolama ve tüm endüstrilerin çeşitli alanlarında hizmet vermek için öğrenci yetiştirmektedir.   Dersler son teknolojiler ve öğretim teknikleri kullanılarak teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.

     Bu program aynı zamanda öğrencileri, tedarik zincirinin önemli bir parçasını oluşturan; planlama, uygulama, ileri ve tersine etkin ürün ve hizmet akışını içeren lojistik operasyonlarının organizasyonu için hazırlamayı amaçlamaktadır.

Mezunların İşl İmkanları

Programdan mezun öğrenciler lojistik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisine, disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisine, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olacaklar, temel bilgisayar bilimlerini ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programlarını kullanabilecekler, uygulamalı dersler ve staj programları sayesinde öğrendiklerini alanlarında uygulayabileceklerdir.

Lisans Programlarına Dikey Geçiş İmkânları

Lojistik Yönetimi,

Ulaştırma ve Lojistik

Ulaştırma ve Lojistik

Uluslar arası Lojistik ve Taşımacılık

Uluslar arası Ticaret ve Finansman

Uluslar arası Ticaret ve İşletmecilik

Son Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2019, Perşembe