Birim Kalite Komisyonu

 

BİRİM KALİTE KOMİSYONU

Öğr.Gör. Ahmet DANIŞ

Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı

Öğr.Gör. Arif Emre ŞEN

Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

Öğr.Gör. Burak KAVASLAR

Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

Arif KÖYLÜ

Yüksekokul Sekreteri

Dr.Öğr.Üyesi Vasfi KAHYA

Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı

Öğr.Gör.Dr. Hüseyin OĞUZ

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkan V.

Öğr.Gör. Emin HANTEKİN

Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkan V.

Süleyman KÖSE

Yerel Yönetimler Programı Öğrencisi

Son Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2019, Pazartesi