Misyon Vizyon

Misyon

Dünyada yaşamın hemen her alanında görülen globalleşme eğilimlerine paralel olarak, ülkemizde de özel sektör sanayi, tarım, ticaret ve hizmet işletmeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının “insan gücü” ihtiyacı bilgi-iletişim, teknoloji, rekabet, kalite ve verimlilik gibi kritik faktörlerdeki değişimin etkisiyle sürekli olarak kapsam değiştirmektedir. Dolayısıyla, bu değişim sürecinde, içinde bulunduğumuz “bilgi çağı”nın gereklerine uygun olarak, bilgi üreten ve bilgiyi paylaşan, nitelikli ve değişime ayak uydurabilecek “ara insan gücüne” duyulan ihtiyaç gitgide artmaktadır. Dumlupınar Üniversitesi Hisarcık Meslek Yüksekokulu’nun amacı ve vizyonu, globalleşmenin kritik faktörlerindeki gelişmelere paralel olarak, çağdaş yaklaşımlarla yetiştirilmiş meslek elemanı bulmakta güçlük çekilen yeni ve önemli çalışma alanlarına, 21. yüzyılın gereksinimlerini karşılayacak düzeyde ve donanımda, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, nitelikli “meslek insanları” yetiştirmektir.

Vizyon

Ulusal ve çağdaş bir Meslek Yüksekokulu anlayışıyla yapılanan okulumuz, öğrencilerimizin nitelikli birer meslek sahibi yapılmasında ve uluslararası rekabetin her alanında, ülkemizin dünyanın en ileri ve saygın ülkesi olması yolunda, üzerine düşen görevleri yerine getirme sorumluluğunu kendine misyon edinmiştir. Bu bağlamda, sunduğumuz eğitim-öğretim hizmetlerinin hedefi, öğrencilerimizi dört yarıyıllık yoğun ön lisans programları sonucunda, mesleklerinin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak, tüm işletmecilik faaliyetlerini verimli bir şekilde yürütebilecek, yöneticilik yapabilecek elemanlar haline getirmektir. Bu amaçla, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ışığında hazırlanan eğitim-öğretim planları, verilen teorik derslerin yanı sıra, zorunlu ve işbaşında eğitim prensibine bağlı staj ve mesleklerinin alt alanlarında uzmanlaşma imkanı veren yoğunlaşma programları ile desteklenmiştir. Meslek Yüksekokulumuzun tüm programları, ilgili veya yakın dalda lisans tamamlamak isteyen öğrencilerin amaçlarına uygun biçimde hazırlanmıştır.

Yükseköğretimin sadece derslerden ibaret olmadığının bilinciyle, bilimsel toplantı, araştırma ve gezilerin yanı sıra, kişilik gelişimindeki olumlu katkıları yadsınamayan sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif aktivitelerin de düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Son Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2018, Cumartesi