Grup Üyeleri

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ ALT ÇALIŞMA GRUBU

Öğr.Gör. Hüseyin YILMAZ

Başkan

Öğr.Gör. Tevfik KARAŞAHİN

Başkan Yardımcısı

İdris AYDIN

Raportör

Dr.Öğr.Üyesi Vasfi KAHYA

Üye        

Öğr.Gör.Dr. Hüseyin OĞUZ

Üye        

Öğr.Gör. Yeter AKKAYA

Üye        

Öğr.Gör. Emin HANTEKİN

Üye        

Öğr.Gör. Sezer ÇETİN

Üye        

Son Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2019, Pazartesi