AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU

Adı Soyadı

Bölümü

Heyetteki Görevi

Öğr.Gör. Emin HANTEKİN

Pazarlama ve Reklamcılık

Başkan

Öğr.Gör. Ömer ALTAŞ

Pazarlama ve Reklamcılık

Üye

Öğr.Gör. Burak KAVASLAR

Pazarlama ve Reklamcılık

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Vasfi KAHYA

Yönetim ve Organizasyon

Başkan

Öğr.Gör. Tevfik KARAŞAHİN

Yönetim ve Organizasyon

Üye

Öğr.Gör. Muhammed Fatih ŞİMŞEK

Yönetim ve Organizasyon

Üye

Öğr.Gör.Dr. Hüseyin OĞUZ

Finans Bankacılık ve Sigortacılık

Başkan

Öğr.Gör. Sezai BÜLBÜL

Finans Bankacılık ve Sigortacılık

Üye

Öğr.Gör. Nuri USLU

Finans Bankacılık ve Sigortacılık

Üye

Öğr.Gör. Ahmet DANIŞ

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Başkan

Öğr.Gör. Arif Emre ŞEN

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Üye

Öğr.Gör. Yeter AKKAYA

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Üye

Öğr.Gör. Burak KAVASLAR

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri

Başkan

Öğr.Gör. Hüseyin YILMAZ

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri

Üye

Öğr.Gör. Merve TÜRKOĞLU

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri

Üye

Son Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2020, Çarşamba