Anayasa Paneli

Anayasa Paneli

 

YENİ ANAYASA İÇİN BİR YOL HARİTASI  KONULU PANEL

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ ) Hisarcık Meslek Yüksekokulu tarafından “ Yeni Anayasa için Bir Yol Haritası “ Konulu panel düzenlendi.

Hisarcık Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda düzenlenen“ Yeni Anayasa için Bir Yol Haritası “ Konulu panele konuşmacı olarak Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden (DPÜ) Prof.Dr. İstiklal Yaşar Vural, Yrd. Doç.Dr. Fatih Demirci, Yrd. Doç.Dr. Hasan Duran ve Afyon Kocatepe Üniversitesinden Doç.Dr. Ahmet Kemal Bayram katıldılar.


Panelin açılışında bir konuşma yapan Hisarcık Meslek Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç.Dr. Aykut Acar, “ Yeni Anayasa hemen hemen hepimizi ilgilendiren önemli ve hassas bir konudur. Bunun dışında Anayasaların şöyle bir özelliği var. Herhalde bunu ihmal etmemeliyiz diye düşünüyorum. Bir devletin temel felsefesi üzerinde yükseldiği temel değerler.  Devletin temel organları bunların birbirleriyle münasebetlerini olduğu kadar aslında bizim farkında olduğumuz veya olmadığımız çok önemli bir yönü daha var. Birey ve devlet ilişkileri.  Devlet ve birey münasebetlerinde devletin nerde durduğu, bireyin nerede durduğu, bu ikisinin birbiriyle ilişkilerinde konumlarının ne olduğuyla alakalı da çok ciddi ve önemli bir metindir Anayasa. Bununla bağlantılı olarak temel hak ve özgürlükler denilen yine sadece toplumların değil, bütün dünyanın önemle üzerinde durduğu adeta evrensel bir değer haline gelmiş olan temel hak ve özgürlükler noktasında da Anayasa metinleri çok önemli metinlerdir. Kıymetli hocalarımız bizlerle tabiî ki bu konuya yakın olanlar için belki daha farklı zihinlerinde pencere açılabilmesine yönelik olarak değerli bilgiler ve görüşler paylaşacaklar veya konuya yakın olmayanlar için de bu konuya biraz daha yakın olabilmenin belki kapılarını aralayacaklar. Bu anlamda bu paneli çok önemli buluyorum kendi adıma, sizler içinde faydalı olacağını düşünüyorum. Bunun dışında Anayasaların mutabakat kavramıyla alakalı da çok ciddi bir önemi olduğunu düşünüyorum. Yani Anayasa metinlerini kim üretir? Kim yazar? Kim çizer? Kim ortaya koyar? Bu Anayasa metinleri üzerinde bir mutabakat var mıdır? Varsa ne düzeydedir? Yani bir fikir birliği, bir görüş birliği, herkesin katılımıyla ortaya çıkmış metinler midir bunlar? Bu konularla alakalı ciddi bilgiler alabileceğimizi düşünerek sözü değerli hocalarımıza bırakıyorum.” Dedi.


Panelin moderatörü Yrd. Doç.Dr. Hasan Duran, “ Ülkemizin gündemini son dönemlerde yoğun bir şekilde meşgul eden Yeni Anayasa ya da Sivil Anayasa konusunda bir farkındalık yaratmak için buraya geldik. Anayasa hareketleri ya da yazılı Anayasa uygulamaları çok eskilere dayanan bir geçmişe sahip değil. Modern anlamda ilk yazılı Anayasa 1787 yılında ABD ortaya çıkıyor. Amerika’nın kuruluş belgesi niteliğinde ve o günden bu güne yaklaşık 200 yılı aşkın bir süredir geçerliliğini koruyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak 90 yıllık bir geçmişe sahibiz. Kaçıncı Anayasamız biliyorsunuz. En son 1982 Anayasasıyla ülke sorunlarını ve sıkıntılarını gidermeye çalışıyor. Ama ülkenin içinde bulunduğu tablo bu Anayasayla çözülecek bir görüntüye de sahip değil. Çünkü toplum gelişiyor, ülke gelişiyor, burada şuna vurgu yapmak lazım. Toplumsal hayatı düzenleyen kurallar içersinde hukuk kuralları var ve hukuk hiyerarşisi içerisinde de Anayasa en üst sırada. Toplumun dinamik yapısı kuralların da dinamik bir yapıda olmasını beraberinde getiriyor. Toplum değiştikçe kurallarında güncellenmesi toplumun değişimine ayak uydurması gerekiyor. Türkiye’deki temel sıkıntı burada karşımıza çıkıyor. Toplum değişti ama mantık ve toplumsal hayatı düzenleyen kuralların içerisinde önemli olarak karşımıza çıkan hukuk kurallarındaki değişimin toplumdaki dinamizme ayak uyduramadığını ve gelişime destek olmadığını görüyoruz. Toplumu bu noktada daha ileriye gitmesi için destekleyecek ve önünü açacak düzenlemelere ihtiyaç var. İşte Sivil Anayasa bu tartışmalar içerisinde ön plana ağırlıklı çıkmaya başladı.” Diye konuştu.

Yrd. Doç.Dr. Fatih Demirci Anayasalar zor durumda işe yaraması için yapılır,Bu nedenle temel hak ve hürriyetleri özümsemelidir.İyi bir anayasa buradan belli olur.Şu anki anayasamızın en mükemmel düzenlenmiş maddesi 10. maddedir. Bu madde eşitlikten bahseder. Devlet yaşam biçimi hiyerarşisi oluşturmamalıdır. Laiklik yaşam biçimi üzerine kurulmamalıdır. Siyasi partiler ve seçim kanununda düzenleme yapılması anayasa çalışmaları kadar önemlidir. Kısa ve öz olmalı takdir hakkı uygulayıcılara bırakılmalıdır. Bu günkü anayasa sistemimiz güncelliğini koruyamamıştır. Örneğin özel üniversiteler yasak, şu an kurulanlar vakıf üniversitesi olarak kurulmuştur. Özel anaokulu bile açılabildiği günümüzde Çağın gereklerine uyum sağlanamamıştır. Yeni anayasada yasak keyfiliğinin olmaması gerekir şeklinde sunum yapmıştır.

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden (AKÜ) Doç. Dr. Ahmet Kemal Bayram, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Daha sonra, Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İstiklal Yaşar Vural Anayasal iktisat perspektifinde mali hüküm önerileri isimli sunumunu yaptı ve Vatandaşları mutlu edici piyasa ekonomisinin benimsenmesi gerektiğini katılımcı olması ve ideolojisinin olmamasının gerekliliğini vurguladı. Laiklik anlayışı olmalı ama liberal laiklik anlayışı benimsenmeli, Hukuk devleti ilkelerine uygun ve evrensel standartlara uyum sağlamasının gerekliliği, Çalışma özgürlüğü, Sendika kurma özgürlüğü, sosyal güvenlikte fırsat eşitliği olmalı, Eğitim ve Sağlık hizmetleri özel eğitim ve özel sağlık hizmetlerini teşvik edici,Temiz bir çevrede yaşama hakkı tanımalı kirleten öder prensibini benimsenmeli, Düz oranlı basit vergilendirme sistemi hayata geçirilmeli, Bütçe sisteminde önce gelirler sonra giderler belirlenmeli, Osmanlıdaki gibi uygulanabilir şeklinde sunum yaptı.

Panele Hisarcık Meslek Yüksekokulu öğrencileri başta olmak üzere, Hisarcık halkı ve Daire amirlerinin yoğun bir katılımı olmuştur. Panelin sonunda soru cevap bölümü ile çok sayıda katılımcının soruları yanıtlanmıştır. Daha sonra Hisarcık meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd.Doç.Dr. Aykut ACAR  tarafından katılımcılara teşekkür  konuşması ve plaket takdimi ile panel son bulmuş ama kalabalık uzunca bir süre daha değerlendirmeler yapma konuşma sorular sorma eğilimi nedeniyle dağılamamıştır.

Son Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2016, Cuma