Akademik Personel

Ahmet Danış

Öğr. Gör.

Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı, İş Sağlığı ve Güvenli

Hisarcık Meslek Yüksekokulu
İş Sağlığı ve Güvenliği
0 274 443 00 00 (5700)
0 (274) 443 (5700)
ahmet.danis@dpu.edu.tr

Arif Şen

Öğr. Gör.

Öğretim Görevlisi

Hisarcık Meslek Yüksekokulu
İş Sağlığı ve Güvenliği
0 (274) 481 44 40 (21)
arifemre.sen@dpu.edu.tr

Ömer Altaş

Öğr. Gör.

Hisarcık Meslek Yüksekokulu
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
0 (274) 265 20 31
omer.altas@dpu.edu.tr

Vasfi Kahya

Dr. Öğr. Üyesi

Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı

Hisarcık Meslek Yüksekokulu
İşletme Yönetimi
0 (274) 265 20 31
vasfi.kahya@dpu.edu.tr

Hüseyin Yılmaz

Öğr. Gör.

Hisarcık Meslek Yüksekokulu
Yerel Yönetimler
0 (274) 4814440 (5756)
huseyin.yilmaz@dpu.edu.tr

Sezai Bülbül

Öğr. Gör.

öğterim görevlisi

Hisarcık Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
0 (274) 265 20 31
sezai.bulbul@dpu.edu.tr

Hüseyin Oğuz

Dr.

Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı

Hisarcık Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
0 (274) 265 20 31
huseyin.oguz@dpu.edu.tr

Emin Hantekin

Öğr. Gör.

Yönetim Kurulu Üye

Hisarcık Meslek Yüksekokulu
Pazarlama
0 (274) 265 20 31
emin.hantekin@dpu.edu.tr

Mevlüt Kırıköz

Öğr. Gör.

Emlak ve Emlak Yönetimi Program Bşk.

Hisarcık Meslek Yüksekokulu
Emlak ve Emlak Yönetimi
0 (274) 265 20 31
mevlut.kirikoz@dpu.edu.tr

Yeter Akkaya

Öğr. Gör.

İşletme Bölüm Başkanlığı

Hisarcık Meslek Yüksekokulu
İş Sağlığı ve Güvenliği
0 (274) 265 20 31
yeter.akkaya@dpu.edu.tr

Burak Kavaslar

Öğr. Gör.

Öğretim Görevlisi

Hisarcık Meslek Yüksekokulu
Ceza, İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
0 (274) 4435787 (5787)
0 (274) 443 (5787)
burak.kavaslar@dpu.edu.tr

Tevfik Karaşahin

Öğr. Gör.

Öğretim Görevlisi

Hisarcık Meslek Yüksekokulu
Ceza, İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
0 (274) 4435789 (5789)
0 (274) 443 (5789)
tevfik.karasahin@dpu.edu.tr

Melih Coşgun

Öğr. Gör. Dr.

Öğretim Görevlisi

Hisarcık Meslek Yüksekokulu
Ceza, İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
0 (274) 443 5788 (5788)
0 (274) 443 (5788)
melih.cosgun@dpu.edu.tr
Son Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2019, Pazartesi