Akademik Personel

Adı Soyadı Görevi  Program Dahili E-Posta
Öğr. Gör. Ahmet DANIŞ Müdür İş Sağlığı ve Güvenliği  12 ahmet.danis@dpu.edu.tr
Öğr. Gör. Arif Emre ŞEN        Müdür Yardımcısı      İş Sağlığı ve Güvenliği  21 arifemre.sen@dpu.edu.tr
Öğr. Gör. Ömer ALTAŞ Öğretim Görevlisi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 11 omer.altas@dpu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Vasfi KAHYA Öğretim Üyesi İşletme Yönetimi 13 vasfi.kahya@dpu.edu.tr
Öğr. Gör. Hüseyin YILMAZ Öğretim Görevlisi Yerel Yönetimler 23 huseyin.yilmaz@dpu.edu.tr
Öğr. Gör. Sezai BÜLBÜL Öğretim Görevlisi Bankacılık ve Sigortacılık 22 sezai.bulbul@dpu.edu.tr
Öğr. Gör. Yeşim KOÇYİĞİT Öğretim Görevlisi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 25 yesim.kocyigit@dpu.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Hüseyin OĞUZ Öğretim Görevlisi Bankacılık ve Sigortacılık 26 huseyin.oguz@dpu.edu.tr
Öğr. Gör. Emin HANTEKİN Öğretim Görevlisi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 23 emin.hantekin@dpu.edu.tr
Öğr. Gör. Mevlüt KIRIKÖZ Öğretim Görevlisi İnsan Kaynakları Yönetimi 24 mevlut.kirikoz@dpu.edu.tr
Yeter AKKAYA Öğretim Görevlisi İş Sağlığı ve Güvenliği 25 yeter.akkaya@dpu.edu.tr

 

Son Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2018, Pazar