Dış Ticaret

Dış Ticaret Programı

İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, ülkeleri birbirlerine daha çok yaklaştırmış, çok küçük işletmeler bile uluslararası piyasalarda iş yapabilir hale gelmiş ve dış ticaret önem kazanmıştır. Ülkemizin, Dünya ülkeleri ile olan ilişkilerinin gelişmesinde hiç kuşkusuz Dış Ticaretin önemi her geçen gün daha da artmaktadır.  Şirketlerin önemli sermayelerinden biri olan yetişmiş insan gücü, teknolojinin ve otomasyonun gelişmesine rağmen halen, ekonominin diğer önemli kaynaklarından olan kapital, ürün, bilgi vb. arasındaki haklı yerini korumaya devam etmektedir. Dış ticarette başarıyı yakalamak isteyen, uluslararası pazarlara açılmak ve dünya standartlarında ürün üretmek ve hizmet vermek amacında olan firmalarımız öncelikle ellerindeki insan gücü kaynağını gözden geçirmek ve bu alanda ya mevcudu iyileştirmek ya da yeni bir sistem kurmak yönünde adım atmak zorundadırlar.

Dış ticaret alanında faaliyette bulunacak olan firmanın, öncelikle pazarlama, satış ve operasyon kadrolarını oluşturması ve bu kadrolarda çalışacak kişilerin genel dış ticaret bilgilerinin yanı sıra firma içi genel iş akışına hakim olabilmelerini de temin yönünde muhasebe, finans, lojistik vb. alanlardaki temel mesleki bilgi ve becerilerini, sosyal ve davranışsal yeterliliklerini de sorgulaması gerekir. Dış ticaret takımında çalışacak kişilerin, uluslararası ticaretteki temel bilgilere hakim olması, müşteri odaklılığı felsefe olarak kişiliğine ve hayatının her alanına yansıtan bir kimliğe, prezantabl, aktif ve girişimci ruha sahip olması gerekir.

Bu doğrultuda dış ticaret uygulamaları, kambiyo, gümrük mevzuatı, dış ticaret teşvikleri ve gümrük işlemleri konusunda, bilgisayar modül programları desteğinde yetiştirilen öğrencilerimiz, özel dış ticaret firmalarında çalışabilecekleri gibi kendi işyerlerini kurup dışa dönük ticari faaliyette de bulunabilirler. Ayrıca T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı’na bağlı Gümrük ve Muhafaza Baş Müdürlüklerinde ve Gümrük Müdürlüklerinde öncelikli olarak istihdam edilebilmektedirler.

Programımızdan mezun olan öğrencilerimizin Dikey Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları:

İktisat
İşletme Uluslararası Ticaret ve Finansman
Bankacılık
Lojistik
Sermaye Piyasası
Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler.

 

Son Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2018, Perşembe