İnsan Kaynakları

İNSAN ve İNSAN KAYNAKLAR YÖNETİMİ

İçinde bulunduğumuz 21. Yüzyılın ilk çeyreğinde Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin karşı karşıya bulunduğu en önemli sorunlardan biri, işsizliktir. Türkiye, yetişmiş yeni iş gücünün önemli bir kısmı için, iş bulma olanakları kısıtlı olan bir ülkedir. Bugün dünyamız, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmelerin ortaya çıkardığı bilgi toplumu süreçlerini yaşamaktadır. Bu gelişmelerle eş zamanlı olarak, mal, hizmet ve bilginin dolaşmasında sınırları ortadan kaldıran küreselleşme, rekabeti de ulusal boyutlardan, küresel boyutlara taşımıştır.

Bilginin ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımının başarının tek koşulu haline gelmesi, mesleki anlamda eğitim gören bütün öğrencilerin eğitime ve iş hayatına bakışını önemli ölçüde değiştirmektedir. Bugün eğitim, okul duvarlarının dışına taşmış ve hayat boyu devam edecek bir süreç şeklini almıştır. Bu anlamda İnsan Kaynakları Yönetimi’ni profesyonel bir uğraş alanı olarak seçen meslek mensuplarının da sadece ülke koşullarında değil, küresel boyutta iş üretecek, görev üstlenecek bir yetkinlik düzeyine ulaşmaları son derece önemli olmuştur.

İnsan Kaynakları Yönetimi ülkemizde yeni gelişen mesleklerden biridir. Eğitimin temel amacı insanları, dünyayı daha iyi anlayabilecekleri, anlatabilecekleri, dünyaya yararlı olabilecekleri ve yönlendirebilecekleri bilgilerle donatmaktır. Bu nedenle elde edilen bilgiler sadece günümüz dünyasının sorunlarına değil, geleceğin iş ve sosyal yaşamının sorunlarında çözüm olabilmelidir. İnsan Kaynakları etiketi artık işyerlerinde bir norm haline gelmekte; organizasyonlarda, insanların yalnızca işe alma ile özdeşleştirdikleri "personel “den daha geniş bir kapsam ifade etmekte ve stratejik rol üstlenmektedir.

Dolayısıyla öncelikle ülkemizde her alanda ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının temini, bu kaynağın sektörlerin ihtiyaçlarına en uygun şekilde değerlendirilmesi konusunda görev alacak yetişmiş, nitelikli insan gücüne ihtiyacı vardır. Meslek Yüksekokulumuzda İnsan Kaynakları Yönetimi Programı bu ihtiyacın karşılanmasına gerek ülke çapında gerekse yerel düzeyde katkı sağlayacaktır. Çağdaş İnsan Kaynakları Yönetiminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine sahip, analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış ara elemanlar yetiştirmektir.

İnsan Kaynakları programında okumak isteyenlerin iletişim yeteneği gelişmiş, insani ilişkileri iyi olan, ekip çalışmalarına yatkın, konuşma ve ikna yeteneğe sahip olmaları başarılarını artıracaktır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Programı, kamu ve özel sektörde şirket organizasyonunun her basamağındaki personelin en verimli, en etkin, mesleğe en uygun olacak şekilde seçiminde ve yönetiminde görev alacak yeterli bilgi ve donanıma sahip insan kaynağı uzmanı yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık yükseköğretim programıdır. İnsan Kaynakları Yönetimi ülkemizde yeni gelişen mesleklerden biridir.

 

 Ösym Program Kodu: 103251808

 

Mezunların 2015 DGS Kılavuzu’na göre Dikey Geçişle Devam Edebilecekleri Lisans Programları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İnsan Kaynakları Yönetimi

İşletme

Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Teknoloji ve Bilgi Yönetim

 

Programımıza 2015 ÖSYS Kılavuzuna Göre Sınavsız Geçiş Yapabilecek Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alan/Kol/Bölüm Adları

1-  Büro Yönetimi

2- Muhasebe ve Finansman

3- Pazarlama ve Perakende

4- Raylı Sistemler Teknolojisi

5- Spor (Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Alanı ve Tüm Dalları)

6- Ulaştırma Hizmetleri (Alanı ve Tüm Dalları)

7- Sağlık Hizmetleri Sekreterliği

İş Bulma Olanakları :

İnsan Kaynakları programını bitirenlere Meslek Elemanı unvanı verilir. İnsan Kaynakları Meslek Elemanları, İnsan kaynakları planlaması, insan kaynakları zemini ve seçimi, performans yönetimi, ücret ve maaş yönetimi, öneri ve ödül sistemini kurma, işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamaları ile eğitim planını yaparlar.

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların insan kaynakları yönetimi, personel ve idari işler, endüstri ilişkileri ve eğitim birimlerinde görev alabilirler.

İnsan Kaynakları yönetimi uygulamasına ilişkin hizmet ve danışmanlık vermek üzere bağımsız çalışabilirler. Özel istihdam bürolarında aktif görev alabilirler.

İnsan Kaynakları Yönetimi ülkemizde yeni gelişen mesleklerden biridir. Eğitimin temel amacı insanları, dünyayı daha iyi anlayabilecekleri, anlatabilecekleri, dünyaya yararlı olabilecekleri ve yönlendirebilecekleri bilgilerle donatmaktır. Bu nedenle elde edilen bilgiler sadece günümüz dünyasının sorunlarına değil, geleceğin iş ve sosyal yaşamının sorunlarında çözüm olabilmelidir. İnsan Kaynakları etiketi artık işyerlerinde bir norm haline gelmekte; organizasyonlarda, insanların yalnızca işe alma ile özdeşleştirdikleri "personel"den daha geniş bir kapsam ifade etmekte ve stratejik rol üstlenmektedir.

Dolayısıyla öncelikle ülkemizde her alanda ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının temini, bu kaynağın sektörlerin ihtiyaçlarına en uygun şekilde değerlendirilmesi konusunda görev alacak yetişmiş, nitelikli insan gücüne ihtiyacı vardır. Meslek Yüksekokulumuzda İnsan Kaynakları Yönetimi Programı bu ihtiyacın karşılanmasına gerek ülke çapında gerekse yerel düzeyde katkı sağlayacaktır.

Ekonomiye Katkısı; Kamu ve özel sektörde alınacak her kararın çok önemli olduğu günümüzde amacı sektörlerin insan kaynakları temin ve organizasyonunda çalışabilecek nitelikte eleman yetiştirmek olan programın ekonomik kalkınmaya, her tür organizasyonun (sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, işletmeler v.b.) gerek kendi içinde gerekse birbirleriyle olan iletişimini kuvvetlendirmeye, refah toplumunu oluşturma, gündemi ve geleceği belirlemeye giden yolda iş ve sosyal dünyadaki tüm organizasyonların zaman kaybını azaltacak ve işlerin daha verimli olarak gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.     
Yöreye Katkısı; İnsan Kaynakları Yönetimi programından mezun olan öğrenciler genellikle geldikleri bölgelerde belediye, özel idareler, özel sektör veya isteyenlerde çevre il ve ilçelerde rahatlıkla iş bulabileceklerdir. Günümüz işletme dünyasında insan kaynağı temin ve organizasyonu hususunun önem kazanması bu bölüm mezunlarının iş alanlarını arttıracak ve önemli bir hale getirecektir.Yaratacağı İşgücü; İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünden mezun olan öğrenciler, başta özel sektör ve kamu kuruluşlarının genel yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, personel yönetimi, araştırma ve geliştirme gibi bölümlerinde ve idarenin yönetici gerektiren her kademesinde görev almaktadırlar.

Son Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2015, Salı