Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler ve Tanıtım:

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans Programı’nın temel amacı, öncelikli olarak günümüzün giderek artan sektörel taleplerinin karşılanması ve alanda yürütülen akademik çalışmalara katkı sağlanmasıdır. Bu açıdan çağdaş gelişmeleri izleyen bir alan olarak halkla ilişkiler, teknik, idari ve akademik gelişimi gerekli kılmaktadır. İnsan kaynaklarına verilen önemin giderek arttığı günümüzde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans Programı, tüm çalışma alanlarında önemli bir konumdadır.

ÇALIŞMA ALANLARI

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans Programı, öncelikli olarak, alanında yeterli donanıma sahip, çağın gerektirdiği bilgi ve beceriyi kazanmış bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, programdan mezun olacak öğrenciler, sektörel hacmi giderek genişleyen halkla ilişkiler alanında nitelikli eleman ihtiyacının giderilmesi hususunda önemli bir gereksinimi karşılayacaklardır. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans Programı’ndan mezun olan öğrencilerin istihdam alanları hem çok yaygın hem de nitelikli eleman çalıştırmaya dönük talep oldukça yüksektir. Özellikle kurum ve kuruluşların organizasyonel yapılarında önemli bir konum edinmiş bulunan halkla ilişkiler birimleri/departmanları, kurum içi, kurumun çevresi ve paydaşları ile ilişkilerinin düzenlenmesi sürecinde işlerlik kazanmaktadır. Bu bağlamda, mezun olan öğrencilerin kalifiye eleman olarak iş bulma olanakları çeşitli sektörlerde mevcut olan tüm halkla ilişkiler yapılanmaları açısından oldukça geniş bir yaygınlığa sahiptir. Ayrıca bu programdan mezun olacak öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilirler.

Mezunların 2016 DGS Kılavuzu’na göre Dikey Geçişle Devam Edebilecekleri Lisans Programları:

1 Görsel İletişim Tasarımı
2 Halkla İlişkiler
3 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
4 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
5 İletişim
6 İletişim Bilimleri
7 İletişim Sanatları
8 İletişim Tasarımı
9 İletişim ve Tasarım
10 İletişim Tasarımı ve Yönetimi
11 Reklam Tasarımı ve İletişimi
12 Reklamcılık
13 Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik
14 Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Ders Listesi İçin Tıklayınız:

Son Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2016, Çarşamba