Emlak ve Emlak Yönetimi

EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ PROGRAMI PROGRAMI
 

Sınırlı olan ve miktarı arttırılamayan toprağa ilişkin olarak yapılacak tarımsal arazi üretimi ve düzenlemesi, kırsal ve kentsel arsa üretimi ve düzenlemesi gibi toprak düzenleme çalışmalarının projelendirilmesinde ve uygulamasında görev alabilecek, taşınmazların değerlemesine altlık teşkil edecek konum, yükseklik vb. topoğrafik verilerin ölçümünü yapıp değerlendirebilecek, her türlü taşınmazın değerlemesini yapabilecek, taşınmazın yönetimi, alımı – satımı ve pazarlanması ile taşınmazın hukuki durumu gibi konularda bilgi sahibi olan ara eleman yetiştirmektir.

 Öğrenci Kabul Koşulu : Programa 4702 sayılı Kanun'un 2. Maddesi ile değiştirilen 2547 sayılı Kanun'un 45. Maddesi çerçevesinde öğrenci kabul edilmektedir. Bu madde; “mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna en yakın programların uygulandığı, öncelikle kendi Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgeleri (METEB) içinde yer alan veya bölgesi dışındaki meslek yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirilebileceğini hükme bağlamaktadır.

Osym Program Kodu : 103250952

Programımıza 2015 ÖSYS Kılavuzuna Göre Sınavsız Geçiş Yapabilecek Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alan/Kol/Bölüm Adları:

1- Muhasebe ve Finansman (Alanı ve Tüm Dalları)
2- Pazarlama ve Perakende (Alanı ve Tüm Dalları)
3- Spor (Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Alanı ve Tüm Dalları)
4- Ulaştırma Hizmetleri (Alanı ve Tüm Dalları)


Öğrenci Kontenjanı
• 25

Mezunların 2016 DGS Kılavuzu’na göre Dikey Geçişle Devam Edebilecekleri Lisans Programları

1- G a y r i m e n kul ve Varlık Değerleme
2- İşletme
3- İşletme Bilgi Yönetimi
4- İşletme Enformatiği
5- İşletme Yönetimi
6- İşletme-Ekonomi
7- Tapu Kadastro

Teorik ve Uygulamalı Eğitim Sonucu Öğrencilerimiz;   
• Taşınmaz değerlemesi, taşınmaz hukuku, tapu ve kadastro, arazi ölçme, harita okuma, inşaat, mimari, alanlarında yüksek teknik bilgi sahibi,          
• Ayırma, birleştirme, aplikasyon, parselasyon gibi teknik konulara hakim olduğu kadar, emlak yönetiminin temel ilke ve kavramlarına, bilgi sistemleri, ekonomi, işletme konularına hakim,
• Meslekleri ile ilgili yasal düzenlemeleri, kalite kontrol ve standartları bilir hale gelecektir.

İş Bulma Olanakları :         
Arsa ofisi, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, Belediyelerin Emlak Müdürlükleri ile benzeri kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektörde ise, arsa üretimi, arazi ve arsa düzenlemesi, parselasyon, ifraz vb. işleri yapan emlak şirket ve bürolarında, harita şirket ve bürolarında, inşaat şirketlerinde, kurumsal emlak üretme ve pazarlama şirketlerinde ve bireysel olarak çalışabilirler.

Bu programdan mezun olan öğrencilerimize; kendi alanları ile ilgili ön lisans diploması verilir.

Ders Listesine Ulaşmak İçin Tıklayınıız.   

Son Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2016, Çarşamba